Advies Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

1 februari 2018

Gaswinning vanwege veiligheid verlagen naar 12 miljard.