Raad van State vernietigt instemmingsbesluiten 24 en 21,6 miljard kuub gas

15 november 2017

De Raad van State vernietigt de instemmingsbesluiten 24 en 21,6 kubieke meter gas per jaar. De minister moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende 5 jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Zo heeft de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering. Hij heeft ook niet gemotiveerd waarom de leveringszekerheid als ondergrens is genomen voor de hoeveelheid te winnen gas, ondanks de onzekerheid over de gevolgen. Bovendien heeft hij niet duidelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om de behoefte aan gas te beperken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zowel het instemmingsbesluit van de toenmalige minister van Economische Zaken van september 2016 (24 miljard kuub gas) als zijn wijzigingsbesluit van mei 2017 (21,6 miljard kuub gas) vernietigd.