Startschot Nationaal Programma Groningen

5 oktober 2018

De provincie Groningen, de 10 gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober 2018 het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ook krijgt Groningen een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Voor het nationaal programma is een investeringsbudget van 1,15 miljard euro beschikbaar. Meer informatie is te lezen op www.nationaalprogrammagroningen.nl.