Vaststellingsbesluit 2021-2022

9 april 2022

De gaswinning in Groningen wordt vanwege de veiligheid beƫindigd. Hoeveel er wordt gewonnen, op welke manier dat gebeurt en wat daarbij de overwegingen zijn staat in het vaststellingsbesluit 2021-2022. Ook de zienswijzen, analyses en aanvullende adviezen zijn onderdeel van het vaststellingsbesluit.

Vaststellingsbesluit 2021-2022

Wijziging vaststellingsbesluit

Brief: Proces wijzigingsbesluit winning gasjaar 2021-2022

Wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022

Vaststelllingbesluit

Brief aan PS: geen beroep vaststellingsbesluit 2021-2022

Regionale brief aan MEZK en MBZK gasjaar 2021-2022

Motie: Laat Groningen niet in de kou staan, draai de gaskraan dicht

Brief: Proces na definitief vaststellingsbesluit 2021-2022

Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022

Brief: Vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022 geen beroep instellen

Brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat betr. regionale reactie Groningen op vaststellingsbesluit 2021-2022

Vergadering Statencommissie 03-11-2021

Ontwerp vaststellingsbesluit

Ontwerpbesluit PS input zienswijze vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Voordracht PS ontwerp instemmingsbesluit gasjaar 2021-2022

Ontwerp Vaststellingsbesluit gaswinning Groningen gasveld 2021-2022

Zienswijze vaststellingsbesluit

Brief: Vaststellen zienswijze vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Bijlage: Zienswijze GS en PS Groningen ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Voordracht: Zienswijze instemmingsbesluit gasjaar 2021-2022

Statenbesluit: Zienswijze ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Advies vaststellingsbesluit

Brief: Aanbieding stukken minister EZK tbv advies vaststellingsbesluit 2021-2022

Adviesaanvraag van de minister van EZK aan de provincie

Operationele Strategie van NAM voor het gasjaar 2021-2022

Publieke SDRA opgesteld door TNO

Analyse van de NCG op de SDRA van TNO

Analyse van de NCG op de gevoeligheidsanalyse van TNO

Reactie van het SodM op de gevoeligheidsanalyse van TNO

Brief minister EZK aan Tweede Kamer d.d. 16 april 2021

Inbreng fracties advies vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Brief: Procesbrief PS vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Brief aan de Tweede Kamer betr. raming gasjaar 2021-2022 en overige ontwikkelingen