Adviesrapport over dialoogtafel 'Aan Tafel' door Pieter van Geel en Jacques Wallage

30 januari 2014

De dialoogtafel wordt ingesteld, waar bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties), bestuurders, provincie, Rijk en de NAM aanschuiven. De dialoogtafel is een verplichtend instrument. Deelnemers verbinden zich aan doel en werkwijze, en leggen dat in een convenant vast. Dit betekent dat vooraf het speelveld wordt gedefinieerd en dat deelnemers zich daaraan binden.