Rijk, provincie en gemeenten stemmen in met het Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'

18 december 2015

De betrokken overheden hebben een akkoord bereikt over het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alleen over de Regeling Waardevermeerdering is geen overeenstemming. De regeling stopt per 31 december 2015, maar de provincie wil dat deze wordt voortgezet. De NCG heeft een nieuwe regeling aangekondigd, waarbij niet de schade aan een huis het uitgangspunt is, maar de preventieve versterking.