Start tijdelijke bestuurstafel Groningen bovengronds

10 januari 2018

Om op zo kort mogelijke tijd tot concrete resultaten te komen heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke processtructuur ingericht. In onderling overleg met de regio is besloten dat er een bestuurlijke tafel wordt geformeerd. De tafel wordt bezet door de minister van Economische Zaken en Klimaat, de Commissaris van de Koning, de gedeputeerden Gaswinning en Ruimtelijke Ordening, de burgemeester van de gemeente Appingedam en de wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen. De permanente adviseur van de bestuurlijke tafel is de Nationaal Coƶrdinator Groningen. De maatschappelijke partijen zijn gepositioneerd als adviseur van de tafel.

Onder deze bestuurlijke tafel 'hangen' de volgende 4 inhoudelijke expertteams:

  • Schadeprotocol
  • Instituut Mijnbouwschade en Schadefonds
  • Toekomstperspectief Groningen
  • Versterkingsaanpak

Daarnaast zijn 2 functionele expertteams gevormd:

  • Besturing
  • Wet- en Regelgeving

Het geheel van de tijdelijke structuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat op zijn beurt ondersteund door consultants van de Boston Consultancy Group (BCG). Bij dit ambtelijk secretariaat is ook de communicatie en zogeheten financiƫle functie ondergebracht.