Zienswijze provincie op ontwerp-instemmingsbesluit: gaswinning zoveel als nodig terugbrengen voor veiligheid

22 april 2014

Veiligheid in het Groninger gaswinningsgebied heeft de hoogste prioriteit. Dat is de centrale boodschap in de zienswijze van de provincie Groningen op het voorgenomen besluit van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Verder wil de provincie dat de minister onderzoek doet naar een aantal technische zaken rondom aardbevingen die nog onduidelijk zijn en voorbereidingen treft voor het geval de gaswinning toch teruggebracht moet worden.

De provincie geeft haar zienswijze op drie onderdelen:

  • Seismische dreiging en veiligheidsrisico's
  • Eerste drie jaar nuttig besteden om de gevolgen van de bevingen te beperken
  • Gaswinning op de lange termijn