Vaststellingsbesluit 2022-2023

14 maart 2022

De gaswinning in Groningen wordt vanwege de veiligheid beƫindigd. Hoeveel er wordt gewonnen, op welke manier dat gebeurt en wat daarbij de overwegingen zijn staat in het vaststellingsbesluit 2022-2023. Ook de zienswijzen en aanvullende adviezen zijn onderdeel van het vaststellingsbesluit.

Vaststellingsbesluit 2022-2023

Bijlage: Vaststellingsbesluit minister EZK gasjaar 2022-2023

Beroep tegen vaststellingsbesluit

Besluit: Beroep tegen vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Voordracht: Beroep vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Brief: Intrekken (pro-forma) beroep bij Raad van State tegen vaststellingsbesluit 2022-2023

Vergadering Statencommissie 26-10-2022

Vergadering Statencommissie 11-05-2022

Zienswijze vaststellingsbesluit

Statenbesluit Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Bijlage 1: Zienswijze GS op ontwerp vastellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Brief: Vaststellen zienswijze gasjaar 2022/2023

Statenvoordracht input zienswijze gasjaar 2022-2023

Ontwerpbesluit PS input zienswijze gasjaar 2022-2023

Brief stas EZK aan TK winning Groningenveld

Vergadering Provinciale Staten 06-07-2022

Amendement: Gezamenlijke zienswijze onder voorbehoud

Ontwerp vaststellingsbesluit

Ontwerpvaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2022-2023

Brief: Procesbrief vaststellingsbesluit 2022-2023

Advies vaststellingsbesluit

Brief: Advies vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Bijlage: Advies GS Groningen vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Brief: Stukken advies gasjaar 2022/2023

Rapport: Publieke Seismische Dreigings- en
Risicoanalyse Groningen gasveld 2022

Memo: NCG SDRA voorkeursvariant TN Gaswinning Groningen

Memo: NCG SDRA 2022 in relatie tot Werkvooraad NCG Gaswinning Groningen

Brief: Proces advies vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Adviesvraag van de staatssecretaris

Verwachtingenbrief SEZK aan NAM

Operationele Strategie NAM