Ontwerp-gaswinningsbesluit minister wordt door Groninger overheden afgewezen

9 augustus 2016

De provincie, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit van minister Kamp. Mede op basis van deze reactie (en de overige zienswijzen die worden ingediend) neemt de minister vóór 1 oktober 2016 een definitief besluit over de gaswinning.