Provincie gaat in beroep bij Raad van State over instemmingsbesluit

11 maart 2015

De provincie tekent beroep aan tegen het 'Instemmingsbesluit gaswinning Groningen' van minister Kamp bij de Raad van State. Het instemmingsbesluit doet geen recht aan de veiligheid van de Groningers. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in zijn veelbesproken rapport, dat recent verscheen, zeer expliciet en meervoudig geconcludeerd dat veiligheidsaspecten en belangen jarenlang onvoldoende zijn betrokken bij de besluitvorming over gaswinning. Mede daardoor doet het instemmingsbesluit afbreuk aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van de regio. Ook een aantal andere partijen gaan in beroep.