Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

20 oktober 2020

De Groningse overheden gaan net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. De regio is ervan overtuigd dat een beroepsprocedure niet leidt tot een lagere gaswinning, een versnelling in de versterkingsopgave en een verbetering van de schade-afhandeling. De regio stuurt net als vorig jaar een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. In deze brief geven de Groningse overheden aan welke punten essentieel zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in onze provincie.  

Brief Vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Vergadering Statencommissie 28-10-2020