Subsidieregeling geopend voor langslepende en complexe gevallen bevingsschade

10 september 2019

Woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd, kunnen rekenen op financiële steun bij het inschakelen van juridische hulp of inhoudelijke deskundigheid. Hiervoor is op 11 september 2019 een speciale subsidieregeling opengesteld door de provincie Groningen. De regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en commissaris van de Koning René Paas, om actief bij te dragen aan oplossingen bij langslepende en complexe schadegevallen.