Minister van Economische Zaken presenteert definitief 'Instemmingsbesluit gaswinning Groningen'

14 maart 2014

Iedereen heeft de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen in te dienen. Winning in 2014 en 2015 42,5 miljard kuub gas en in 2016 40 miljard.