Statenleden

De provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft.

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 42 26