Personalia

Geboortejaar: 1995
Beroep: Data Scientist
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfuncties

  • Statenlid Volt
  • Plaatsvervangend lid van algemene vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Data Scientist TKP Groningen (bezoldigd)