Vergadering Provinciale Staten gemist?

Kijk terug

Bestuur en organisatie

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Groningen. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

 • Provinciale Staten

  Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Iedere 4 jaar worden zij gekozen door de inwoners van de provincie Groningen.

 • Gedeputeerde Staten

  Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie.

 • Commissaris van de Koning

  Alles over de rol van René Paas onze Commissaris van de Koning.

 • Ambtelijke organisatie

  De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders.

 • Commissie rechtsbescherming

  Deze onafhankelijke commissie adviseert de provinciale bestuursorganen over te nemen besluiten op bezwaar, administratief beroep en klachten.

 • Provinciaal bouwheerschap

  Gebruikt ruimtelijke kwaliteit Groninger landschap bij plannen voor gebiedsontwikkeling en wegen.

 • Jongerenadviesraad

  Een groep enthousiaste jongeren die zich bezighoudt met allerlei provinciale zaken die van belang zijn voor jongeren.

 • CO2-beleid

  Op verschillende manieren proberen we de CO2-uitstoot van onze organisatie te verminderen.

 • Samenwerking

  We werken samen met verschillende binnen- en buitenlandse gemeenten en nog heel veel andere partijen.

 • Ondermijning

  Wat is ondermijning en wat zijn de effecten van de georganiseerde criminaliteit?

 • Regelgeving

  De regelgeving van de provincie staat op overheid.nl.

 • Werken bij de provincie

  Bekijk onze vacatures, sollicitatieprocedure en arbeidsvoorwaarden.