Vergadering Provinciale Staten gemist?

Kijk terug

Bestuur en organisatie

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Groningen. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.