Vergadering Provinciale Staten gemist?

Kijk terug

Bestuur en organisatie

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Groningen. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

 • Provinciale Staten

  Vergaderschema, Statenstukken, Statenleden, Commissies, Statengriffie, verkiezingen, invloed uitoefenen.

 • Gedeputeerde Staten

  Gedeputeerden, commissaris van de Koning, bestuurder uitnodigen, besluitenlijsten, beleidskader.

 • Commissaris van de Koning

  De rol van René Paas en burgemeestersvacatures.

 • Ambtelijke organisatie

  De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders.

 • CO2-beleid

  Op verschillende manieren proberen we de CO2-uitstoot van onze organisatie te verminderen.

 • Commissie rechtsbescherming

  Een onafhankelijke commissie die tot taak heeft de provinciale bestuursorganen te adviseren over te nemen besluiten op bezwaar, administratief beroep en klachten.

 • Provinciaal bouwheerschap

  Gebruikt ruimtelijke kwaliteit Groninger landschap bij plannen voor gebiedsontwikkeling en wegen.

 • Werken bij de provincie

  Vacatures, sollicitatieprocedure, arbeidsvoorwaarden.

 • Jongerenadviesraad

  Leden, activiteiten, aanmelden.

 • Samenwerking

  Gemeenten, over de grens, andere partijen

 • Ondermijning

  Als provincie hebben we een rol bij de bestrijding van de effecten van georganiseerde criminaliteit.

 • Regelgeving

  De regelgeving van de provincie staat op overheid.nl.