CO2-beleid

De provincie Groningen zet zich in voor het verminderen van de CO2-uitstoot van de organisatie. Zo is het provinciehuis al sinds 2020 gasloos en rijdt een groot deel van het provinciale wagenpark op alternatieve diesel van afgewerkte oliën en vetten, zoals frituurvet. Het huidige college heeft in het coalitieakkoord geschreven dat gestreefd wordt naar 55% CO2-reductie in 2030. Hoe denken we dat te bereiken?

CO2 Prestatieladder

De provincie meet de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. In het zogenaamde Uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling II is vastgesteld dat de provinciale organisatie wordt gecertificeerd via de CO2 Prestatieladder. Dit is een meetinstrument voor een duurzame aanbesteding van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Door bij een aanbesteding te vragen naar de certificering, weet de provincie zeker dat een aannemer op de hoogte is van zijn CO2-uitstoot en ook actie onderneemt om die uitstoot te verkleinen.  Met de CO2 Prestatieladder is de provincie niet alleen op de hoogte van de eigen CO2-uitstoot, maar beschikt het ook over een middel om de doelstellingen te halen. 

5 niveaus

Certificeren kan op verschillende niveaus: van 1 tot en met 5, waarbij trede 5 de meest ambitieuze is. De provincie is van start gegaan met de certificatie voor trede 3 en wil op termijn naar een certificatie voor trede 5. In alle treden komen vier aspecten aan bod:

 • Inzicht: Het bepalen van energiestromen en de CO2-voetafdruk (de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door de eigen organisatie;
 • Reductie: Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen en maatregelen voor CO2-reductie;
 • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
 • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Wat gaat de provincie doen?

De provinciale organisatie werkt sinds 2022 met een Interne Duurzaamheidsmonitor. Deze monitor geeft inzicht op verschillende thema's van duurzaamheid, zoals afval, waterverbruik en ook CO2-uitstoot. Door inzicht te krijgen in de uitstoot, kan de provincie heldere doelen stellen voor reductie. Het is aan de ambitie en mogelijkheden van de organisatie zelf om reductiedoelstellingen en -maatregelen op te stellen. Ook onderzoekt de provincie aan welke keteninitiatieven ze deelneemt en waar eventueel kan worden aangehaakt.

Wat doet de provincie nu al?

 • Sinds 2020 is het provinciehuis gasloos
 • Het provinciale wagenpark is grotendeels elektrisch of rijdt op alternatieve diesel van afgewerkte oliën en vetten, zoals frituurvet (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO)
  • sinds 2019 is een inspectieschip elektrisch aangedreven; 
  • er rijdt een elektrische borstelwagen rond;
  • een van de dienstauto's van de bestuurders is onlangs vervangen door een elektrische (de vorige reed op bio-aardgas);
  • in totaal zijn 16 auto's in het wagenpark elektrisch;
  • een vrachtwagen op waterstof is in bestelling;
  • er wordt gewerkt om twee werkvaartuigen 'zero emissie' aan te besteden.
 • Sinds 2020 liggen er 660 nieuwe zonnepanelen op het provinciehuis, de oude panelen zijn gerecycled
 • In het provinciehuis en de buitenlocaties wordt het afval gescheiden en zijn waterbesparende maatregelen ingevoerd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers, via d.i.cramer@provinciegroningen.nl.