Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning is de voorzitter. Iedere vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen en daarna wordt er een college gevormd voor de komende vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft zijn of haar eigen portefeuille, met daarin verschillende beleidsterreinen.

Over Gedeputeerde Staten

Gedeputeerden hebben als voornaamste taak het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. Dit is de zogeheten verantwoordings- of informatieplicht. Het uitgangspunt van het beleid dat het college voert is het hoofdlijnenakkoord 2023-2027 ( PDF-bestand, 5 MB). De besluiten van het college van Gedeputeerde Staten zijn iedere week terug te vinden op de besluitenlijst.

Leden Gedeputeerde Staten

Overige zaken rond Gedeputeerde Staten