Portefeuille

  • Mijnbouw (zout- en gaswinning), schade, versterken en verduurzamen
  • Nationaal Programma Groningen, 'Ereschuld', Nij Begun
  • Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap
  • Vrijetijdseconomie
  • Waddengebied (inclusief Waddenfonds)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

  • Lid regiegroep Noordelijke samenwerking
  • BAC Ondernemen en Cultuur Interprovinciaal Overleg (IPO)

Portefeuilles mijnbouw en vrijetijdseconomie

  • Lid algemeen bestuur Waddenfonds

Foto's

Contact