Portefeuilles

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Voorzitter van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 
 • Voorzitter Stuurgroep Blauwe Stad
 • Lid van de Stuurgroep Regio Groningen - Assen
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) van het Interprovinciaal Overleg 

Foto's