Portefeuilles

  • Leefbaarheid (inclusief krimp)
  • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
  • Milieu (inclusief bodembeheer)
  • Arbeidsmarkt en scholing
  • Wonen, welzijn en zorg
  • Blauwestad
  • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)