Portefeuilles

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Voorzitter van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 
 • Voorzitter Stuurgroep Blauwestad
 • Voorzitter van de Bestuurlijk Preventie Overleg Groningen (POG)
 • Voorzitter van het Juryberaad Jaarlijkse Provinciale Vrijwilligersprijs
 • Lid van Bestuurlijk Platform Mijnbouw decentrale overheden
 • Lid van Bestuurlijk Overleg ROAZ
 • Lid van de Bestuurlijke Tafel Sociaal en Gezond 
 • Lid van de Stuurgroep Zorg 
 • Lid van de Stuurgroep Regio Groningen – Assen (RGA Verstedelijkingsstrategie)
 • Lid van Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP OG)
 • Lid van Stuurgroep Regiodeal
 • Lid van Bestuur Fonds Nieuwe Doen
 • Lid van Overleg Vereniging Groninger Gemeenten (VGG), Sociaal Domein en Arbeidsmarkt
 • Lid van Arbeidsmarkttafel Noord Nederland 
 • Lid van Stuurgroep Werken aan Ontwikkeling
 • Lid van Bestuurlijk Overleg Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit Publiek (GOA Publiek)
 • Lid van Bestuurlijk Overleg Werkbedrijf Werk in Zicht
 • Lid van Stuurgroep Kennis Netwerk Krimp Noord Nederland (KKNN)
 • Lid van de volgende Interprovinciale Overleggen: 
  • Bestuurlijke Advies Commissie VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
  • Bestuurlijke Advies Commissie Milieu Toezicht en Handhaving (MTH)
  • Bestuurlijke Advies Commissie Milieu Toezicht en Handhaving/Bijzonder Risico’s Zware Ongevallen  (MTH/BRZO)
  • Bestuurlijk Advies Commissie Ruimte Ontwikkeling Water en Wonen (ROWW)
  • Tijdelijke Taskforce Wonen

Foto's