Portefeuille

 • Financiën (inclusief toezicht gemeentefinanciën)
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief grondbeleid, Oostpolder, Novex-gebieden, Masterplan Zeehavens)
 • Sport
 • Internationalisering

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Regiegroep Noordelijke samenwerking

Financiën

 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering BNG Bank N.V.
 • Voorzitter dagelijks bestuur Groningen Seaports
 • Voorzitter algemeen bestuur Groningen Seaports
 • Lid Bestuur Prolander
 • Voorzitter dagelijks bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Voorzitter algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid van de stuurgroep Ring Zuid
 • Lid stuurgroep Blauwestad
 • Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • BAC Financiën en Openbaar bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)

Internationalisering

 • Lid van het bestuur van Huis Nederlandse Provincies
 • Lid Comité van de Regio's, portefeuille CIVEX (Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Noordzeecommissie

Ruimtelijke ordening

 • Voorzitter van stuurgroep Regio Groningen-Assen
 • Voorzitter Nederlands-Duitse commissie voor de ruimtelijke ordening
 • Lidmaatschap BAC Ruimte en Leefomgeving

Sport

 • Voorzitter kopgroep Provinciaal Beweegakkoord
   

Foto's

Contact