Commissaris van de Koning Bestuur en organisatie

Onze commissaris van de Koning heet RenĂ© Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. De Kroon, de Koning en de ministers, benoemen een commissaris van de Koning voor 6 jaar.

Wat doet een commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. In Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde Staten stemrecht. Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de provincie. De commissaris van de Koning heeft ook taken en bevoegdheden als rijksorgaan. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen en adviseert hij over Koninklijke onderscheidingen. Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger gemeente eens in de twee jaar. Over de taken en activiteiten van de commissaris van de Koning verschijnt jaarlijks een rapportage (PDF PDF-bestand, 31 MB). Ook schrijft hij wekelijks over zijn werkzaamheden in zijn weblog.