Commissaris van de Koning Bestuur en organisatie

Onze commissaris van de Koning heet René Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. De Kroon, de Koning en de ministers, benoemen een commissaris van de Koning voor 6 jaar.

Wat doet de commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning is de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de provincie. Hij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. In Provinciale Staten heeft hij geen stemrecht. Van het college van Gedeputeerde Staten is hij lid, dus daarin heeft hij stemrecht. De commissaris van de Koning moet toezien dat de voorbereiding en uitvoering van provinciale besluiten goed verloopt, dat de provincie goed samenwerkt met andere overheden en dat het provinciebestuur zorgvuldig handelt. 

De commissaris van de Koning is behalve provinciebestuurder ook rijksorgaan. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen en adviseert hij over Koninklijke onderscheidingen.

Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger gemeente in officiële ‘ambtsbezoeken’. 

De commissaris van de Koning schrijft elk jaar een jaarverslag over zijn taken en activiteiten. Deze zijn hieronder te downloaden en te bekijken. Ook houdt hij regelmatig een weblog bij en publiceert elke maand een ‘Paasrapport’, over de gebeurtenissen van de afgelopen maand. 

Daarnaast heeft René Paas nog een groot aantal nevenfuncties. De meeste daarvan vervult hij omdat hij commissaris van de Koning is. Een overzicht van de nevenfuncties van René Paas vindt u op zijn profielpagina.

Foto's

Fotografie: Rien Linthout