Portefeuilles

 • Communicatie
 • Jongerenparticipatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Integriteit
 • Uitvoering wettelijke regelingen
 • Representatie
 • Rijkstaken
 • Majeure acquisities
 • Toezicht gemeentefinanciën

Meer over de rol van de commissaris leest u hier.

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter van Groningen Promotie/Ambassadeurs van Groningen
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het SNN
 • Voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Groningen
 • Voorzitter van het J.B. Scholtenfonds
 • Voorzitter van het H.S. Kammingafonds
 • Voorzitter van de commissie van administratie van het fonds voor de landbouw in de provincie Groningen
 • Bestuurslid stichting Kraus-Groeneveld

Onbezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat

Bezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De inkomsten uit deze nevenfunctie zijn € 4.510,20 per jaar. Dat bedrag wordt in de provinciekas gestort.
 • Onafhankelijk voorzitter van het bestuur van de coöperatie PGGM. De inkomsten uit deze nevenfunctie zijn € 26.013 per jaar. Dat bedrag wordt in de provinciekas gestort.

Beschermheer

 • St. Vrienden Martini Ziekenhuis
 • Groninger Monumentenfonds
 • Vereniging Vrienden van Martinikerk
 • Centrum voor Canadese Studies
 • Jeugdtheaterschool Wonderboom
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers afdeling noordoost Nederland
 • Koninklijk Mannenkoort Gruno
 • Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau
 • Groninger sportvereniging Be Quick
 • Stichting Op Roakeldais
 • Provinciale Brassband Groningen
 • Stichting Het Groninger Landschap
 • Stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve Militairen Groningen
 • Stichting Music4allHaren
 • Bond van Koren in de provincie Groningen
 • Stichting Platform van Kerken Westerkwartier

Comités van aanbeveling

 • Prinses Christina Concours (PCC-Noord)
 • Stichting Peter de Grote Festival
 • Groninger Studenten Orkest MIRA
 • Stichting Vier 5 Mei
 • Stichting Van der Leeuw-lezing
 • Filharmonie Der Aa
 • Hanze University Foundation
 • Stichting Zeesleepboot Holland
 • AEGEE-Groningen
 • Studentenkoor C.S.G. Gica
 • Stichting De Jonge Onderzoekers Groningen
 • Groninger Studenten Cabaret Festival
 • Ambassadeur kledingbanken Maxima in de provincie Groningen
 • Stichting KEI
 • Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi
 • Stichting Groningen verwelkomt
 • Ambassadeur Alliantie van de Kracht tegen Armoede
 • Ambassadeur Groninger bondgenootschap voor geletterdheid
 • Delfsail 2024
 • International Martini Organ Competition 2022
 • Stichting Beeldentuin Verhildersum
 • MARUG Marketing Conference 2022/2023
 • Groninger Studenten Cabaret Festival 2022
 • ISCOMS 2023
 • Stichting KEI in 2023