VERGADERING GEMIST?

Vergadering Provinciale Staten

Provinciale Staten

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden.

Aangepaste vergaderingen

Vanaf 29 september 2021 vergaderen Provinciale Staten weer fysiek vanuit de Statenzaal in het provinciehuis. Vanwege de dringende adviezen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de publieke tribune in het provinciehuis voorlopig nog gesloten. Vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Bekijk het vergaderschema voor meer informatie.