VERGADERING GEMIST?

Provinciale Staten

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden.