Statenlid in de klas

Provinciale Statenleden vinden het belangrijk dat jongeren weten wat voor werk ze doen, maar willen ook graag horen hoe jongeren denken over de onderwerpen waar ze besluiten over nemen. Daarom is het lespakket 'Statenlid in de klas' ontwikkeld, bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een van de Statenleden komt graag een gastles geven, om in de klas samen actief aan de slag te gaan met de provinciale politiek!  

Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten bestaan uit 43 gekozen leden die bepalen waar het met de provincie naartoe gaat. Ze nemen beslissingen over onderwerpen waar ook kinderen en jongeren dagelijks mee te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over autowegen, fietspaden, openbaar vervoer, energie opwekken, het vinden van werk, waar woningen komen en waar natuur. Iedere vier jaar mogen inwoners van 18 jaar en ouder een stem uitbrengen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. 

Interactief lesprogramma

Het interactieve lesprogramma 'Statenlid in de klas' past precies binnen één lesuur en is bedoeld voor alle leerlingen. Zo is er de grote Provincie Quiz en ervaren leerlingen hoe het is om keuzes te maken tijdens een kort debat. Meld uw school aan voor 'Statenlid in de klas' en Provinciale Staten komen naar u toe. Aanmelden kan via de knop hieronder:

Aanmelden

Maak alvast kennis!

Statenleden Robert de Wit en Nadja Siersema vertellen in hun vlogs hieronder waarom ze langs willen komen.