Fracties

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. Ook kan het zijn dat meerdere partijen samen 1 fractie vormen. De Provinciale Staten van Groningen bestaan uit 12 fracties. Een Statenfractie besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording en houdt rekening met de belangen van de eigen achterban.

De samenstelling van Statenfracties in Provinciale Staten na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 is als volgt: