Fracties

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 bestonden Provinciale Staten uit 13 fracties. Sinds 21 april 2021 maken 16 fracties deel uit van Provinciale Staten. Door een afsplitsing binnen de fractie Forum voor Democratie is op 1 januari 2021 de fractie Code Oranje ontstaan (sinds 16 augustus 2021 fractie 'Belang van Nederland Groningen'), op 17 februari 2021 de fractie Ons Groningen en op 21 april de fractie GO. 

Fracties met maximaal drie zetels in Provinciale Staten mogen één lijstopvolger laten benoemen als fractievertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordiger mag een Statenlid vervangen in een Statencommissie en het woord voeren namens de fractie. Een Statenfractie besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording en houdt rekening met de belangen van de eigen achterban.

Hieronder ziet u wie tot welke fractie behoort en vindt u contactgegevens van de Statenfracties van de provincie Groningen.