Fracties

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 bestaan Provinciale Staten uit 14 fracties.

Fracties met maximaal drie zetels in Provinciale Staten mogen één lijstopvolger laten benoemen als fractievertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordiger mag een Statenlid vervangen in een Statencommissie en het woord voeren namens de fractie. Een Statenfractie besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording en houdt rekening met de belangen van de eigen achterban.

Hieronder ziet u wie tot welke fractie behoort en vindt u contactgegevens van de Statenfracties van de provincie Groningen.