Fracties

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. De Provinciale Staten van Groningen bestaan uit 14 fracties. Fracties met maximaal drie zetels in Provinciale Staten mogen één lijstopvolger laten benoemen als fractievertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordiger mag een Statenlid vervangen in een Statencommissie en het woord voeren namens de fractie. Een Statenfractie besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording en houdt rekening met de belangen van de eigen achterban. Hieronder ziet u wie tot welke fractie behoort en vindt u contactgegevens van de Statenfracties van de provincie Groningen.    

De samenstelling van Statenfracties in Provinciale Staten na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 is als volgt: