Partij voor de Vrijheid

Leden

De PVV-fractie bestaat uit 2 Statenleden en 1 fractievertegenwoordiger.