Partij voor de Vrijheid

Leden

De PVV-fractie bestaat uit 2 leden.