Personalia

Geboortejaar: 1954, Groningen

Statenfunctie

  • Fractievoorzitter PVV
  • Vice-voorzitter Provinciale Staten

Functies naast het statenlidmaatschap

  • Lid van Eerste Kamer der Staten-Generaal (bezoldigd)