Partij voor de Dieren

Leden

De fractie van de Partij voor de Dieren bestaat uit 1 Statenlid en een fractievertegenwoordiger.