Partij voor de Dieren

Leden

De fractie van de Partij voor de Dieren is een eenmansfractie en bestaat uit 1 Statenlid.