Personalia

Geboortejaar: 1970
Beroep: Bestuurder
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfunctie

  • Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
  • Lid van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Bestuurslid, secretaris in het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Huurdersraad Nijestee (onbezoldigd)
  • Voorzitter van Stichting Viadukt (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning Groningse Statenfractie Partij voor de Dieren (onbezoldigd)