Statengriffie

De belangrijkste taak van de Statengriffie is het ondersteunen van Provinciale Staten. De Statengriffie ondersteunt en adviseert Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. 
De griffier staat aan het hoofd van de Statengriffie. 

Meer weten?

Neem contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen.
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 44 58