Verkiezingen

Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De volgende provinciale verkiezingen vinden plaats in maart 2019. Alle Nederlandse inwoners van de provincie die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen.

Wanneer mag je Statenlid worden?

Wie lid wil worden van Provinciale Staten moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in de provincie Groningen wonen, minimaal 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Ministers, staatssecretarissen, ambtenaren in dienst van de provincie en leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.

Eerste Kamerverkiezingen en Gedeputeerde Staten

De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben burgers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De laatste Eerste Kamerverkiezingen vonden plaats op 26 mei 2015. Daarnaast benoemen de Statenleden de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Statenverkiezingen Groningen 2015

De provincie Groningen heeft 43 zetels en 12 fracties die deelnemen in Provinciale Staten. De verkiezingen van maart 2015 hadden een lagere opkomst dan in 2011. Op 18 maart 2015 ging 53% van de stemgerechtigde Groningers naar de stembus. De opkomst was daarmee 5 procent lager dan 4 jaar geleden maar 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Zetelverdeling

De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode 2015 - 2019 ziet er als volgt uit:

 • SP 8
 • PvdA 6
 • CDA 5
 • D66 4
 • VVD 4
 • ChristenUnie 4
 • PVV 2
 • Groninger Belang 3
 • GroenLinks 3
 • Partij voor de Dieren 2
 • Partij voor het Noorden 1
 • Fractie Kaatee 1