Verkiezingen

Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De volgende provinciale verkiezingen vinden plaats in maart 2023. Alle Nederlandse inwoners van de provincie die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen.

Wanneer mag je Statenlid worden?

Wie lid wil worden van Provinciale Staten moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in de provincie Groningen wonen, minimaal 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Ministers, staatssecretarissen, ambtenaren in dienst van de provincie en leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.

Eerste Kamerverkiezingen en Gedeputeerde Staten

De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben burgers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De eerstvolgende Eerste Kamerverkiezingen vinden plaats op 27 mei 2019. Daarnaast benoemen de Statenleden de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Statenverkiezingen Groningen 2019

De provincie Groningen heeft 43 zetels en 13 fracties die deelnemen in Provinciale Staten. De verkiezingen van maart 2019 hadden een hogere opkomst dan in 2015. Op 20 maart 2019 ging 56% van de stemgerechtigde Groningers naar de stembus. De opkomst was daarmee 3 procent hoger dan 4 jaar geleden. Het centraal stembureau heeft de verkiezingsuitslag vastgesteld in een proces-verbaal waarin onder meer te lezen is hoeveel stemmen er zijn uitgebracht op persoonsniveau.

Zetelverdeling

De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode 2019-2023 ziet er als volgt uit:

 • GroenLinks 6
 • PvdA 5
 • Forum voor Democratie 5
 • ChristenUnie 4
 • SP 4
 • VVD 4
 • CDA 3
 • Groninger Belang 3
 • D66 3
 • PVV 2
 • Partij voor het Noorden 2
 • Partij voor de Dieren 1
 • 50PLUS 1