Verkiezingen

Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. Alle Nederlandse inwoners van de provincie die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen. Op 15 maart 2023 zijn de nieuwe Provinciale Staten gekozen.

Wanneer mag je Statenlid worden?

Wie lid wil worden van Provinciale Staten moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in de provincie Groningen wonen, minimaal 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Ministers, staatssecretarissen, ambtenaren in dienst van de provincie en leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.

Eerste Kamerverkiezingen en Gedeputeerde Staten

De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben burgers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 30 mei 2023 zijn de leden van de Eerste Kamer gekozen. Daarnaast hebben de Statenleden  op 5 juli 2023 de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuurd van de provincie, benoemd. 

Provinciale Statenverkiezingen Groningen 2023

De provincie Groningen heeft 43 zetels en 14 fracties die deelnemen in Provinciale Staten. De verkiezingen van maart 2023 hadden een hogere opkomst dan in 2019. Op 20 maart 2023 ging 62% van de stemgerechtigde Groningers naar de stembus. De opkomst was daarmee 6 procent hoger dan 4 jaar geleden. Het centraal stembureau heeft de verkiezingsuitslag vastgesteld in een proces-verbaal waarin onder meer te lezen is hoeveel stemmen er zijn uitgebracht op persoonsniveau.

Zetelverdeling

De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode van 2023-2027 ziet er als volgt uit:

BBB12
PvdA5
GroenLinks5
ChristenUnie3
Groninger Belang3
VVD2
SP2
D662
Partij voor de Dieren2
PVV2
CDA2
Volt1
Partij vóór het Noorden1
Forum voor Democratie1