Werken in commissies

De provincie Groningen kent naast de Statenvergaderingen ook Statencommissievergaderingen. Tijdens een commissievergadering bespreken de aanwezige Statenleden onderwerpen die op de agenda staan met Gedeputeerde Staten en of de commissaris van de Koning. Daarna beslissen ze of het onderwerp op de agenda van de Statenvergadering moet komen zodat de 43 Statenleden er een besluit over kunnen nemen.  

Commissievergaderingen zijn openbaar en live te volgen vanaf de publieke tribune of via een livestream. In bijzondere gevallen kan 'in beslotenheid' worden vergaderd.

De vergaderdata van de commissies staan in het vergaderschema.