Werken in commissies

De provincie Groningen heeft drie Statencommissies. Tijdens een commissievergadering bespreken de aanwezige Statenleden onderwerpen die op de agenda staan met Gedeputeerde Staten en of de commissaris van de Koning. Daarna beslissen ze of het onderwerp op de agenda van de Statenvergadering moet komen zodat de 43 Statenleden er een besluit over kunnen nemen. 

Provinciale Staten stellen de Statencommissies in. Iedere commissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Commissievergaderingen zijn openbaar en live te volgen vanaf de publieke tribune of via onze website. In bijzondere gevallen kan 'in beslotenheid' worden vergaderd.

Hieronder staan de commissies van de provincie Groningen. Daarnaast kunnen er ook tijdelijke commissies zijn. De vergaderdata van de commissies staan in het vergaderschema.