Inspreken

Door gebruik te maken van het spreekrecht, kunt u tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten zeggen wat u van een geagendeerd voorstel of onderwerp vindt. Een individuele inwoner, groep, instantie of organisatie van de provincie Groningen kan gebruikmaken van het spreekrecht. 

Commissievergaderingen vinden hybride plaats. Dit betekent dat u naar het provincie huis kunt komen om in de Statenzaal van het provinciehuis uw bijdrage te leveren, of dat u digitaal vanuit huis, inspreekt. Als u zich aanmeldt kunt u uw voorkeur aangeven.   

Op de agenda van de Statencommissies staan de onderwerpen waarover u kunt inspreken. De totale spreektijd is 30 minuten. Het hangt dus van het aantal belangstellenden af, hoe lang een inspreker het woord kan voeren.

Hoe werkt het?

Nadat een inspreker heeft gesproken, mag de commissie vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker. Vervolgens wordt het onderwerp in de commissie besproken. Ten slotte krijgt de inspreker nog de mogelijkheid om hierop te reageren. De inspreker krijgt hiervoor een minuut. De commissie neemt deze terugkoppeling voor kennisgeving aan, zij stellen dus niet opnieuw vragen. 

Wilt u inspreken?

Meld u dan aan door contact op te nemen met het secretariaat van de Statengriffie via 050 - 316 44 58. U wordt doorverbonden met de commissiegriffier. De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe 10 dagen voor aanvang in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst.