Inspreken

Belangrijke mededeling

In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergaderen Provinciale Staten met een beperkt aantal Statenleden vanuit de Statenzaal en via videoverbinding. Inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat van een Statencommissie kan alleen via videoverbinding. Hiervoor kunt u contact leggen met de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl of bellen naar 050 - 316 44 58.

Wilt u weten welke onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende Statencommissie staan? Klik hier.

Inspreken (tijdens normale omstandigheden)

Door gebruik te maken van het spreekrecht kunt u tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten zeggen wat u van een geagendeerd voorstel of onderwerp vindt. U kunt als individuele inwoner, groep, instantie of organisatie van de provincie Groningen gebruikmaken van het spreekrecht.

Op de agenda van de Statencommissies staan de onderwerpen waarover u kunt inspreken. De totale spreektijd is 30 minuten. Het hangt dus van het aantal belangstellenden af hoe lang een inspreker het woord kan voeren.

Hoe werkt het?

Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de commissieleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker. Vervolgens bespreken de commissieleden het onderwerp. Ten slotte krijgt de inspreker nog de mogelijkheid om hierop te reageren. De inspreker krijgt hiervoor een minuut. De commissieleden nemen deze terugkoppeling voor kennisgeving aan, zonder dat zij de mogelijkheid hebben opnieuw vragen te stellen. 

Wilt u inspreken?

Meld u dan aan door contact op te nemen met het secretariaat van de Statengriffie, telefoon 050 - 316 44 58. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de Statenadviseur van de commissie waar u wilt inspreken. De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe 10 dagen voor aanvang in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst.