Inspreken

Door gebruik te maken van het spreekrecht kunt u tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten zeggen wat u van een geagendeerd voorstel of onderwerp vindt. U kunt als individuele inwoner, groep, instantie of organisatie van de provincie Groningen gebruikmaken van het spreekrecht.

De provincie heeft drie Statencommissies waar u kunt inspreken. In welke commissie u moet inspreken hangt af van het onderwerp. De totale spreektijd is 30 minuten. Het hangt dus van het aantal belanghebbenden af hoe lang een inspreker het woord kan voeren.

Hoe werkt het?

Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de commissieleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker. Vervolgens bespreken de commissieleden het onderwerp. Ten slotte krijgt de inspreker nog de mogelijkheid om hierop te reageren. De inspreker krijgt hiervoor een minuut. De commissieleden nemen deze terugkoppeling voor kennisgeving aan, zonder dat zij de mogelijkheid hebben opnieuw vragen te stellen. Als u een mening hebt over een onderwerp waar Provinciale Staten over beslissen, kunt u dit op verschillende manieren aan de Groninger Staten laten weten. Zo kunt u een brief of e-mail sturen, een hoorzitting bijwonen, telefonisch contact opnemen met Statenleden, u kunt Praten met de Staten of gebruik maken van het spreekrecht tijdens een commissievergadering.

Wilt u inspreken?

Meld u dan aan door contact op te nemen met het secretariaat van de Statengriffie, telefoon 050 - 316 44 58. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de Statenadviseur van de commissie waar u wilt inspreken. De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe 10 dagen voor aanvang in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst.

Uitgebreide informatie over inspreken kunt u vinden in onze inspreekfolder.