Invloed uitoefenen

U kunt als inwoner van de provincie Groningen op verschillende manieren invloed uitoefenen. Natuurlijk door gebruik te maken van uw stemrecht tijdens Provinciale Statenverkiezingen. Maar u kunt uw mening ook laten horen door een e-mail aan alle Statenleden tegelijk te sturen of door contact te leggen met een Statenlid. Maar er zijn ook andere manieren om uw mening mee te geven aan Statenleden.

Uw mening telt

Als u een mening heeft over een onderwerp waar Provinciale Staten over beslissen, kunt u dit op onderstaande manieren aan de Groninger Staten laten weten: