Invloed uitoefenen

Belangrijke mededeling

In verband met de beperkende maatregelen rond het coronavirus vergaderen Provinciale Staten voorlopig met een beperkt aantal Statenleden vanuit de Statenzaal en via videoverbinding. Inspreken over een onderwerp op de agenda van een commissievergadering kan alleen via videoverbinding. Hiervoor kunt u contact leggen met de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. U kunt uw mening ook laten horen door een e-mail aan alle Statenleden tegelijk te sturen of door contact te leggen met een Statenlid. Fysieke bijeenkomsten met inwoners, zoals Praten met de Staten en Gast van de Staten, gaan voorlopig niet door. 

Invloed uitoefenen (in oude situatie)

U kunt als inwoner van de provincie op verschillende manieren invloed uitoefenen. Ten eerste natuurlijk door gebruik te maken van uw stemrecht tijdens Provinciale Statenverkiezingen. Maar er zijn ook andere manieren om uw mening mee te geven aan Statenleden.

Uw mening telt

Als u een mening hebt over een onderwerp waar Provinciale Staten over beslissen, kunt u dit op onderstaande manieren aan de Groninger Staten laten weten: