Gast van een Statenlid

Op bepaalde data kunt u in het provinciehuis in Groningen van gedachten wisselen met Statenleden over de onderwerpen die op de agenda staan. Om goede besluiten te kunnen nemen, komen de Statenleden in hun voorbereiding graag in contact met u. 

Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten van uw provincie debatteren over zaken die spelen in Groningen? Meldt u zich dan aan als 'Gast van de Staten'. U wordt dan uitgenodigd om op een woensdagmorgen een Statenvergadering bij te wonen.

Provinciale Staten beslissen tijdens de vergaderingen over zaken die de provincie aangaan. Dat kan zijn over ruimtelijke ordening, openbaar vervoer of milieuzaken. Maar ook cultuur of financiën kunnen onderwerp zijn.

Programma

Het programma voor u als 'Gast van de Staten' is als volgt. Een half uur voor aanvang van de Statenvergadering wordt u ontvangen door een Statenlid en krijgt u een korte uitleg over hoe een vergadering van Provinciale Staten werkt en wat er zoal op de agenda staat. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen. Aan het einde van de ochtend krijgt u een rondleiding door het provinciehuis. Tot slot hebt u de mogelijkheid in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de lunch.

Statenzaal

De vergadering die u bijwoont vindt plaats in de Statenzaal. De plek waar Provinciale Staten sinds 1602 vergaderen. Dat is uniek voor Nederland. In geen andere provincie wordt al zo lang in dezelfde zaal vergaderd. De politieke geschiedenis van de zaal is dan ook duidelijk zichtbaar.

Belangstelling?

Lijkt het u leuk om een keer een Statenvergadering bij te wonen? Meldt u zich dan aan via het digitale aanmeldingsformulier. Per vergadering is plaats voor 20 belangstellenden. Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding. Provinciale Staten ontvangen u graag tijdens de eerstvolgende Statenvergadering.

Ja, ik wil Gast van een Statenlid zijn.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl