Uw onderwerp onder de aandacht van Provinciale Staten

Als u de Staten uw mening wilt laten weten over een onderwerp dan kunt u dat doen door een brief of e-mail te sturen naar de Staten. Uw brief of e-mail wordt dan in principe altijd als ingekomen stuk op de vergaderagenda van een commissie geplaatst. De Staten bepalen zelf of ze uw bericht gaan bespreken tijdens de commissievergadering of dat ze uw bericht voor kennisgeving aannemen.

Omdat uw brief of e-mail op de vergaderagenda staat, is uw brief of e-mail ook zichtbaar op de provinciale website. Uw persoonsgegevens laten wij niet zien op de website. Statenleden kunnen uw persoonsgegevens wel zien.

U kunt uw brief sturen naar:
Provincie Groningen
Statengriffie
Postbus 610
9700 AP  Groningen

U kunt uw mail sturen naar: statengriffie@provinciegroningen.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl