Geef je mening!

Hoe zie jij de toekomst, nu we te maken hebben met corona? Mail je reactie, video of link naar je video naar pmds@provinciegroningen.nl.

Praten met de Staten: corona, en nu?

Wat houdt jou als jongere bezig nu je dagelijks te maken hebt met de gevolgen van corona in je leefomgeving? Hoe kijk je aan tegen de toekomst? Waar heb je behoefte aan? Provinciale Staten roepen kinderen en jongeren in de provincie Groningen op van zich te laten horen. Maak een filmpje of mail naar ons en laat weten wat jij vindt! Provinciale Staten nemen alle reacties mee naar de commissievergadering van 23 september 2020, waar het onderwerp corona en jongeren op de agenda staat.

Maak een filmpje

Maak een kort filmpje of vlog en mail je videobestand of (YouTube-)link naar pmds@provinciegroningen.nl. Je hoeft niet per se een video te maken, maar kunt ook gewoon suggesties per mail insturen. De ideeën moeten in elk geval te maken hebben met de onderstaande provinciale thema's. De ingezonden video's plaatsen we op deze pagina en op ons YouTube-kanaal. Statenleden nemen alle reacties mee naar de commissievergadering van 23 september, als het onderwerp corona en jongeren op de agenda staat.

Bekijk hieronder de vlog van de Jongerenadviesraad van de provincie Groningen.

Provinciale thema's

Hieronder de thema's, waarvan tenminste één terug moet komen bij jouw inzending. Dit zijn de thema's waar wij ons als provincie Groningen mee bezig houden. Hoe denk jij over corona in relatie tot deze thema's? Hieronder vind je bij ieder thema een toelichting, met voorbeelden die je op ideeën kunnen brengen. 

Lekker even naar buiten de natuur in. Om te wandelen, te fietsen of te sporten. Dat vinden veel mensen heel belangrijk, zeker nu we veel meer thuis zitten. Nu we minder naar het buitenland gaan en meer in Nederland blijven sinds het coronavirus, wordt het drukker in de natuurgebieden. Wat vinden jullie daarvan? Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • Zijn er genoeg natuurgebieden in de provincie Groningen of juist teveel?  En mag je daar dan allemaal naartoe? 
 • Welke maatregelen tegen corona moet je nemen in de natuur? 
 • Hoe houd je natuurgebieden schoon? Als er meer mensen de natuur in gaan, komt er ook meer rommel van bijvoorbeeld papieren zakdoekjes, snoeppapiertjes of blikjes.
 • Moeten wc's in natuurgebieden voor de veiligheid gesloten worden of juist niet?

We kunnen sinds 1 juli gewoon weer met de bus of met de trein. Wat zijn de gevolgen van corona voor het openbaar vervoer? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan: 

 • Hoe houd je het reizen veilig, door bijvoorbeeld voldoende afstand te houden, maar ook comfortabel, nu de scholen weer zijn begonnen? 
 • Moeten mensen voor hun werk of naar school vooral met de bus of trein gaan? Of kunnen ze beter gaan lopen of fietsen? 
 • Moeten er meer bussen en treinen komen, zodat je verder van elkaar af kunt zitten? 
 • Moet iedereen een bewijs laten zien dat hij of zij geen corona heeft, voordat je de bus of trein in kan? 

Mensen gaan meer op pad in hun eigen provincie waardoor bijvoorbeeld dorpen opeens heel veel bezoekers krijgen en wegen, zwemplassen en campings overvol raken. Hoe houden we dorpen en steden goed bereikbaar, op zo'n manier dat je zoveel mogelijk voorkomt dat het coronavirus zich verspreidt?

 • Hoe houden we het reizen naar dorpen en steden comfortabel en veilig?
 • Hoe kunnen we blijven genieten van de voorzieningen in dorpen en steden zonder dat het er te druk wordt?

Ook in Groningen heeft de coronacrisis impact op de werkgelegenheid. Denk maar aan winkels, restaurants en cafés waar minder mensen komen en minder personeel nodig is. Ook bestellen mensen steeds meer online. 

 • Als het slecht gaat met de economie, is er dan straks nog wel werk voor jongeren die net afgestudeerd zijn en op zoek zijn naar een baan? 
 • Wat kunnen we dan voor die jongeren doen? 
 • En hoe zorgen we ervoor dat er voldoende stageplekken beschikbaar blijven voor jongeren?

Nu we vanwege corona meer thuis werken en studeren, verbruiken we meer energie en stijgen de energiekosten. Wat kunnen hieraan doen?

 • Hoe kunnen we meer energie besparen, zonder dat het heel veel geld kost? 
 • Als het slechter gaat met de economie en we dus minder geld hebben, moeten we dan nog wel steeds geld blijven uitgeven aan dingen die goed zijn voor het klimaat, zoals zonnepanelen, windmolens of elektrische auto's?  
 • Of moeten we juist meer geld geven aan duurzame energie (zonne-energie of windenergie), omdat een schone omgeving belangrijk is om gezond te blijven?

Corona zorgt ervoor dat we op een andere manier met elkaar om moeten gaan,  zoals 1,5 meter afstand houden als we niet tot hetzelfde gezin behoren. Ook werken we veel meer thuis en digitaal om te voorkomen dat er meer mensen besmet worden.  

 • Wat is het belangrijkste dat er tijdens de coronacrisis in de samenleving is veranderd voor jou?
 • En hoe zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk mensen het virus krijgen maar dat we nog wel leuke dingen kunnen blijven doen, zoals bij mensen op bezoek gaan, op reis gaan, sporten of naar een concert of een ander evenement gaan?
 • Moeten mensen meer vanuit huis gaan werken en meer digitaal hun werk doen?  

Sinds we te maken hebben met corona zie je dat mensen meer behoefte hebben aan ruimte buiten. Dat kan ervoor zorgen dat meer mensen naar het platteland trekken. Daar is immers veel ruimte, is de lucht schoon en is het niet zo druk.  

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je op het platteland goed kunt wonen, werken en ontspannen als meer mensen naar het platteland trekken?
 • En hoe zorg je er voor dat je op het platteland ook in coronatijd goede middelen hebt, zodat een snelle internetverbinding om je werk te kunnen doen?

Door corona voelt de toegang tot voedsel ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Mensen kopen meer boodschappen. Voor het op peil houden van de productie van voedsel zijn we grotendeels afhankelijk van het buitenland, omdat veel voedsel geïmporteerd wordt. Ook zien we dat de vraag naar producten uit de regio toeneemt door de coronacrisis en meer mensen naar de lokale groenteboer of markt gaan. Wat betekent dit voor de voedselvoorziening?

 • Moeten we meer producten uit de regio kopen, zodat we minder afhankelijk worden van geïmporteerd voedsel?  
 • En hoe zorgen we er dan voor dat producten en grondstoffen uit de buurt beter benut worden?

De cultuurwereld en het toerisme hebben veel last van corona, doordat mensen niet in grote groepen bij elkaar mogen komen en 1,5 meter afstand houden nodig is. Kunnen we in de toekomst nog naar het theater, festivals of popconcerten? En wat gebeurt er als we steeds vaker op vakantie gaan in ons eigen land? 

 • Wat kan de provincie doen voor het toerisme en de cultuursector tijdens corona?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we weer veilig naar een popconcert of festival kunnen?
 • Hoe organiseer je een evenement op 1,5 meter afstand? 
 • Welke maatregelen moeten wij nemen als steeds meer mensen vakantie willen houden in onze provincie? 

Hoe gaat het straks met de woningbouw als het slechter gaat met de economie? Vanwege onzekerheid over inkomen of het behouden van een baan in coronatijd kan het zijn dat mensen minder snel een nieuwbouwwoning kopen, omdat het vaak een tijdje duurt voordat deze klaar is. En moet de provincie bij de bouw van woningen ook rekening gaan houden met corona?  

 • Moet de provincie minder gaan investeren in nieuwbouwprojecten vanwege corona?  
 • Moeten we bij de bouw van grote flats of huizenblokken rekening houden met corona en voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, als er straks mensen wonen? En hoe doen we dat dan?

In gesprek op 18 september

De coronacrisis treft ons allemaal, dus ook jongeren. Met de oproep ideeën in te sturen vragen Provinciale Staten jongeren actief mee te denken over de veranderingen in onze samenleving door corona. Op deze manier willen de Staten jongeren van alle leeftijden de gelegenheid geven om hun mening te geven. Naast deze oproep gaan de Staten op 18 september, tijdens een digitale editie van 'Praten met de Staten', in gesprek met een aantal leerlingen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo, hbo en wo. De digitale sessie 'Praten met de Staten' is op 18 september vanaf 10.00 uur live te volgen.

Wat gebeurt er met de ideeën?

De reacties en video's die we binnenkrijgen per mail en de bijdragen tijdens 'Praten met de Staten' op 18 september worden door Provinciale Staten meegenomen naar de Statencommissievergadering van 23 september. Daar wordt besproken welke ideeën verder worden opgepakt en op welke manier. Iedereen die heeft bijgedragen krijgt te horen wat er met zijn of haar reactie gaat gebeuren.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl