Hoe wonen we in 2050 en hoe gaan we dan om met energie? Laat je stem achter en vul de peiling in. Of mail je ideeën of video(link) naar pmds@provinciegroningen.nl

Praten met de Staten: jongeren denken mee!

Wat vind jij belangrijk als het gaat om wonen en groene energie? En welke keuzes moeten Provinciale Staten maken, zodat we in 2050 ook nog goed kunnen wonen en leven in de provincie Groningen? Dat moet duidelijk worden in de zogeheten omgevingsvisie, waar we als provincie mee aan de slag gaan. Provinciale Staten roepen kinderen en jongeren op hierover mee te denken. Maak een filmpje of mail ons jouw ideeën over wonen en de overstap naar het gebruik van groene energie (energietransitie). Je kunt ook je stem laten horen door de peiling in te vullen. Provinciale Staten nemen alle reacties mee naar de Statenvergadering van 10 november 2021, als het onderwerp 'jongeren over wonen en energietransitie' op de agenda staat.

 

Vul de peiling in of maak een filmpje

Laat Provinciale Staten via stemvanprovinciegroningen.nl weten hoe jij denkt over wonen en energie en vul de 6 stellingen in. Of maak een kort filmpje of vlog en mail je videobestand of YouTube-link naar pmds@provinciegroningen.nl. Als je geen video wilt maken, kun je ook gewoon jouw suggesties per mail sturen. De ideeën moeten in elk geval te maken hebben met de provinciale thema's wonen en of energie. Inspiratie nodig voor je vlog of filmpje? Bekijk hieronder de vlog van de Jongerenadviesraad van de provincie Groningen. Meer informatie over de thema's lees je hieronder. 

De ingezonden video's plaatsen we op deze pagina en op ons YouTube-kanaal. En wie weet besluiten de Staten op 10 november tijdens de Statenvergadering jouw idee uit te laten voeren of om te zetten in beleid. 

Wonen en energietransitie

In de omgevingsvisie staat hoe de leefomgeving in de provincie Groningen er de komende jaren uit gaat zien. En wat we moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Deze bedenken we natuurlijk niet helemaal zelf. We doen goed onderzoek en vragen aan gemeenten, de waterschappen, bedrijven, organisaties en uiteraard aan inwoners van de provincie, wat zij vinden. Twee van de belangrijkste thema's binnen de omgevingsvisie zijn wonen en de energietransitie.  

Hieronder vind je een uitleg per thema, met voorbeelden die je op ideeën kunnen brengen. Hoe denk jij dat we wonen in 2050? En hoe maken we dan gebruik van energie?  

Als we over wonen praten, zijn er twee ontwikkelingen aan de gang. De eerste is dat mensen van het platteland naar de stad trekken en de tweede is het grote tekort aan geschikte woningen. 

Wereldwijd gaan steeds meer mensen in de stad wonen en raken de dorpen en het platteland langzamerhand leeg. Ook in de provincie Groningen is dit het geval. In de steden vinden mensen werk, maar ook winkels, een ziekenhuis en scholen, en natuurlijk ontspanning in bioscopen, restaurants en theaters.

Er is ook een tekort aan woningen in onze provincie. Huizen worden snel duurder, doordat meer mensen een andere woning willen, terwijl er weinig woningen zijn. Wie voor het eerst een huis wil kopen, komt moeilijk aan een geschikte woning, omdat die zo duur is. Een woning huren is ook niet gemakkelijk, want de wachtlijsten voor huurwoningen worden ook steeds langer. 

De provincie gaat over waar woningen gebouwd mogen worden. En vraagt zich dan af: moeten we alleen huizen bouwen binnen de grenzen van een stad of dorp ? Of moeten we ook bouwen op plekken daarbuiten? En waar wat doen we dan met bijvoorbeeld bushaltes en wegen?  

Welke keuzes moet de provincie maken als het gaat over wonen in 2050?

  • Wil je blijven wonen in het dorp of de stad waar je nu woont? En wat vind je belangrijk om in de buurt van je huis te hebben? 
  • Als je zelf een dorp of stad mocht bedenken. Hoe zou die er dan uitzien?
  • Hoe reizen we in de toekomst van de ene plek naar de andere? 
  • Hoe kunnen we op een goede manier meer mensen kwijt in dezelfde ruimte?
  • Wat vind jij de belangrijkste invulling van ruimte en waarom? Denk hierbij aan woningbouw, landbouw, industrie, natuur of duurzame energieopwekking. Wat denk je dat we slim kunnen combineren en wat juist niet? 
  • Wat zouden redenen zijn voor jou om in de provincie Groningen te blijven wonen? En wat zouden redenen zijn om buiten de provincie te gaan wonen?
  • Hoe gaan we in de toekomst in onze woonomgeving om met het tekort aan woningen, aardbevingen, klimaatverandering, de verdwijining van bijvoorbeeld winkels en scholen, inwoners die ouder worden, onrust in de buurt, banen en de kwaliteit van lucht en water?

De energietransitie is belangrijk voor ons allemaal. Niet alleen om energie te kunnen blijven gebruiken in de toekomst, maar ook om klimaatverandering tegen te gaan en onze leefomgeving schoon te houden. Het veranderende klimaat zorgt namelijk voor extremer weer. Denk aan de enorme regenbuien, overstromingen, droogte- en hitteperiodes, die steeds vaker voorkomen. Naast het op een duurzame manier opwekken van energie, is het ook belangrijk slim om te gaan met energie. Want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken! 

Energietransitie gaat over het omschakelen van het gebruik van fossiele energie zoals olie, kolen en aardgas, naar duurzame groene energie. In de provincie Groningen wekken we groene energie vooral op door zonnepanelen en windmolens. Ook investeren we in waterstof, als vervanger van benzine. Veel bussen en een aantal treinen in onze provincie rijden inmiddels op groene waterstof. Om zelf het goede voorbeeld te geven verwarmen we het provinciehuis niet met aardgas, maar op een duurzame manier.

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor waar wél of juist geen windmolens en zonneparken komen. Het bepalen van de juiste plek is lastig! Hierbij spelen veel verschillende belangen en meningen een rol. De provincie wil dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. Bedrijven die hierbij kunnen helpen brengen we bij elkaar en goede ideeën en plannen stimuleren we met geld.  

Welke keuzes moet de provincie maken als het gaat over energiegebruik in 2050?

•    Nu worden onze huizen verwarmd met aardgas, dat is een fossiele brandstof die straks op is. Hoe kunnen we onze huizen in de toekomst verwarmen op een duurzame manier?
•    Zou jij vlak bij een windmolen of een zonnepark willen wonen? 
•    Energie die niet hoeft te worden opgewekt is de beste besparing! Hoe kun jij zelf energie besparen?
•    Wat kan je zelf doen om mee te helpen klimaatverandering tegen te gaan?
•    Hoe moeten we in 2050 onze energie opwekken? Via wind-, zonne- of kernenergie? Of misschien iets heel anders? 
•    Moeten ouderen meer doen dan jongeren om energie te besparen?
•    Moet iedereen evenveel meebetalen om de klimaatdoelen te halen?
•    Energie die niet hoeft te worden opgewekt is de beste besparing! Heb je ideeën die kunnen bijdragen aan het besparen van energie?  
•    Wat vind jij het belangrijkst dat goed geregeld is, als een windmolen of zonnepark bij je in buurt komt? Dat inwoners daar geld voor krijgen (financiële compensatie)? Of ook eigenaar worden van zo'n windmolen of zonnepark? Is het belangrijk dat de plannen worden gemaakt door de mensen uit het dorp of de buurt? Of is het juist van belang hoe zo'n windmolen of zonnepark eruit ziet?
•    Hoe kunnen we meer energie besparen, zonder dat het heel veel geld kost? 
•    Of moeten we juist meer geld geven aan duurzame energie (zonne-energie of windenergie), omdat een schone omgeving belangrijk is om gezond te blijven?

In gesprek met jongeren op 29 oktober

Naast de oproep aan jongeren om ideeën aan te leveren, gaan de Staten op 29 oktober 2021, tijdens een speciale editie van 'Praten met de Staten voor jongeren', in gesprek met een aantal leerlingen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo, hbo en wo. De leerlingen en studenten vertellen dan wat hun ideeën zijn over wonen en energie voor de provincie Groningen in 2050.  Deze editie van 'Praten met de Staten' is op 29 oktober vanaf 11.00 uur live te volgen.

Het programma is als volgt:

11.00 uur:               Opening door René Paas, voorzitter van Provinciale Staten
11.00 - 11.20 uur:  Christelijke Basisschool De Ster, Harkstede 
11.20 - 11.40 uur:  Speciale School voor Basisonderwijs De Baldakijn, Stadskanaal
11.40 - 11.55 uur   pauze
11.55 - 12.05 uur:  Dollard College, Winschoten 
12.05 - 12.25 uur:  Parcival College, Groningen 
12.25 - 13.00 uur   Lunchpauze
13.00 - 13.10 uur   Noorderpoort college (mbo): 
13.10 - 13.20 uur:  Alfa college (mbo) 
13.20 - 13.40 uur:  Hanzehogeschool (hbo)
13.40 - 14.00 uur:  Jongerenadviesraad provincie Groningen
14.00 uur:               afsluiting door de voorzitter

Wat gebeurt er met de ideeën?

De reacties en video's die we binnenkrijgen per mail en de bijdragen tijdens 'Praten met de Staten' op 29 oktober worden door Provinciale Staten meegenomen naar de Statenvergadering van 10 november. Daar wordt besproken welke ideeën verder worden uitgewerkt en op welke manier. Iedereen die heeft bijgedragen krijgt te horen wat er met zijn of haar reactie gaat gebeuren.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via

Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl