Praten met de Staten

Om goede besluiten te kunnen nemen horen Provinciale Staten graag wat u bezighoudt en wat zij voor u kunnen doen. Daarom nodigen de Staten u ongeveer 1 keer per maand uit mee te doen aan de digitale bijeenkomst 'Praten met de Staten'. U kunt dan via een videoverbinding in gesprek met een of meerdere Statenfracties.

Uw mening doet ertoe

U kunt met uw volksvertegenwoordigers in gesprek over onderwerpen waar de provincie Groningen verantwoordelijk voor is, of over onderwerpen die binnenkort op de agenda staan van Provinciale Staten. Wanneer u eerder in het besluitvormingsproces in gesprek gaat met de Statenfracties, hebt u immers meer kans om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke beslissing. Tijdig spreken is ‘goud’, want uw mening doet ertoe! 

Hoe werkt het?

Tijdens de digitale Praten met de Staten hebt u een een-op-eengesprek met een (of meerdere) fractie(s) van uw keuze. Voor het gesprek is 10 minuten gereserveerd. In overleg is een vervolgafspraak mogelijk. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en uiterlijk 1 dag van te voren ontvangt u via e-mail een uitnodiging om via het online platform Teams in gesprek te gaan met de fractie van uw keuze. 

Data en aanmelden

U kunt deelnemen aan de digitale Praten met de Staten op:

  • 9 februari 2022
  • 16 maart 2022
  • 20 april 2022
  • 1 juni 2022

Het gesprek vindt telkens plaats tussen 16.00 en 17.00 uur. Het exacte tijdstip staat vermeld in de digitale uitnodiging die u ontvangt via het online platform Teams. Via het aanmeldformulier kunt u aangeven op welke datum en met welke fractie(s) u een een-op-eengesprek wenst.

Aanmelden

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via:

Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl