Bedankt!

Voor alle ideeën voor de provincie Groningen na corona! Lees hieronder met welke ideeën de Staten aan de slag gaan.

Opbrengst Praten met de Staten over corona

Op 18 september 2020 zijn Provinciale Staten in gesprek gegaan met leerlingen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en studenten over Groningen na corona. Dit gebeurde tijdens een speciale digitale editie van 'Praten met de Staten'. Als volksvertegenwoordigers wilden zij weten wat jongeren bezighoudt nu ze dagelijks te maken hebben met de gevolgen van corona in hun leefomgeving. De Staten riepen de jongeren op actief mee te denken over de veranderingen in onze samenleving door corona. Lees hieronder met welke ideeën van jongeren de Staten aan de slag gaan.

Met welke ideeën gaan Provinciale Staten aan de slag? 

Helaas kunnen de Staten niet alle aangedragen ideeën uitwerken want ook in de politiek moet je keuzes maken. Daarom is er tijdens de Statenvergadering van 30 september 2020 over een aantal ideeën gestemd. 
Hieronder staan de ideeën waarmee Provinciale Staten hebben ingestemd en mee aan de slag gaan. Wil je alle ideeën zien waarover de Staten hebben gestemd? Bekijk dan de moties (voorstellen) die zijn ingediend tijdens de vergadering.

Zwerfafval in de natuur

Een aantal jongeren gaven aan dat er sinds corona meer afval in de Groningse natuur ligt. Daarom gaat de provincie het gesprek aan met organisaties die deze gebieden beheren over de manier waarop jongeren betrokken kunnen worden bij de opschoondagen die door deze organisaties worden georganiseerd.

Veilig fietsen naar school

Jongeren uit de gemeente Het Hogeland vertelden dat fietsen naar school sinds corona minder veilig is geworden. De Staten vinden het belangrijk dat jongeren veilig naar school kunnen fietsen. Daarom gaan ze een aantal jongeren van het Hogeland College uitnodigen voor een gesprek om in kaart te brengen waar de problemen precies zitten, hoe groot deze zijn en wat de provincie Groningen kan doen zodat leerlingen veiliger op de fiets naar school kunnen.     

Ambassadeurs voor snel internet

In bepaalde gebieden in onze provincie is snel internet niet beschikbaar. Dit komt omdat in deze gebieden te weinig mensen gebruik maken van het internet. Tijdens Praten met Staten gaven jongeren aan dat snel internet nodig is om colleges te volgen of studie/schoolwerk te maken. Daarom gaat de provincie jongeren vragen om als ambassadeur mee te doen aan een campagne waarin ze aan mensen die geen gebruik maken van internet uitleggen waarom snel internet voor hen onmisbaar is. En dat snel internet er alleen kan komen als voldoende mensen internet hebben.

Gastlessen op scholen

Om nog meer jongeren te interesseren voor de provinciale politiek gaan Statenleden gastlessen verzorgen op scholen voor groep 7/8 en middelbare scholen over maatschappij en politiek.

Kindercommissaris in de provincie Groningen

Ook gaat de provincie kijken of het mogelijk is om een 'kindercommissaris' te benoemen in de provincie Groningen zodat kinderen en jongeren ook bij de provincie hun stem kunnen laten horen.

WIJS

Tot slot gaat de provincie samen met gemeenten kijken of de aanpak van de organisatie 'WIJS' in de (gehele) provincie geïntroduceerd kan worden. WIJS richt zich op het verbinden van studenten en stadjers met elkaar waarbij studenten en jongeren zich inzetten om de stad Groningen en Groningse wijken nog mooier, leuker en veiliger te maken. 

Terugkijken?

Wil je de speciale editie van Praten met de Staten terugkijken? Dan kan via stateninformatie.nl.

Jaarlijks Praten met de Staten met jongeren

Provinciale Staten kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Daarom hebben ze besloten jaarlijks een Praten met de Staten met jongeren te organiseren over een onderwerp dat jongeren en de provincie raakt. 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl