Integriteit en verantwoording

In de Provinciewet zijn integriteitsnormen opgenomen voor het bestuur van de provincie. Bijvoorbeeld over het openbaar maken van nevenfuncties, de omgang met vertrouwelijke informatie en het declareren van onkosten. De Provinciewet verplicht het bestuur om deze normen uit te werken in een eigen gedragscode. Provinciale Staten hebben dit gedaan in de â€˜Gedragscode integriteit voor leden van Provinciale Staten van Groningen'.

Statenleden zijn op basis van de gedragscode integriteit verplicht een aantal zaken te melden. Bijvoorbeeld welke geschenken met een waarde van meer dan € 50 zij hebben ontvangen en welke excursies of evenementen zij hebben bezocht op kosten van anderen.

Ter ondersteuning van het Statenwerk ontvangen fracties een bijdrage in de fractiekosten. Hiermee kunnen Statenleden die samen een fractie vormen bijvoorbeeld een fractiemedewerker aanstellen, op werkbezoek gaan of een bijeenkomst beleggen om met Groningers in gesprek te gaan. Over de besteding van deze bijdrage leggen ze jaarlijks verantwoording af. Onderstaande downloads geven inzicht in de onderdelen waarover fracties verantwoording af moeten leggen.

Eerdere publicaties

Verantwoording fractiekosten per fractie 2019 en 2018