Integriteit

 

De gedragscode voor bestuurders kunt u vinden in de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Groningen. Het overzicht incidentele kostenvergoeding leden Gedeputeerde Staten vindt u hieronder als download. De in het overzicht genoemde vergoedingen zijn ingedeeld per artikel. De beschrijving van deze artikelen kunt u vinden in de verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en Statencommissieleden provincie Groningen (gelden op 9 december 2016).