Portefeuille

 • Mobiliteit
 • Energie
 • Klimaat
 • Water 

Lees meer over de dagelijkse belevenissen van de gedeputeerde in zijn blog 'Woord van de werkdag'.

Woord van de werkdag

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid regiegroep Noordelijke samenwerking

Portefeuille energie

 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Enexis Holding N.V. 
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering CSV Amsterdam B.V.
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering PBE B.V.

Portefeuille water

 • Lid algemeen bestuur Waddenfonds
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf Groningen N.V.

Portefeuille mobiliteit

 • Lid algemeen bestuur Groningen Seaports
 • Voorzitter dagelijks bestuur OV bureau
 • Voorzitter algemeen bestuur OV bureau
 • Voorzitter van de stuurgroep Ring Zuid
 • BAC Bereikbaarheid en Infrastructuur Interprovinciaal Overleg (IPO)

Portefeuille gezondheid, welzijn en zorg

 • Voorzitter Gezondheidsoverleg Groningen 

Onbezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie:

 • Bestuurslid Stichting Kerk Zonder Muren

Foto's

Contact