Portefeuilles

  • Bovengrond (schade, versterken, governance)
  • Landbouw en visserij 
  • Natuur en landschap 
  • Wadden en Waddenfonds 
  • Internationalisering
  • Gebied Noord-Groningen (Het Hogeland, Eemsdelta)

Nevenfuncties

Informatie over de nevenfuncties volgt.

Foto's