Portefeuille

 • Landbouw en Visserij, transitie landelijk gebied
 • Natuur en Landschap
 • Economie (inclusief Groningen Airport Eelde)
 • Dienstverlening (inclusief facilitaire zaken, HRM, informatie- en communicatietechnologie)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie

 • Lid regiegroep Noordelijke samenwerking

Portefeuille natuur

 • Vice-voorzitter bestuur Prolander
 • Lid dagelijks bestuur Waddenfonds
 • Lid algemeen bestuur Waddenfonds
 • BAC landelijk gebied Interprovinciaal Overleg (IPO)

Portefeuille economie

 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde N.V. 
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering NOM N.V.
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Investeringsfonds Groningen B.V.    
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groninger GROEIFonds B.V. 
 • BAC ondernemen en cultuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Portefeuille HRM

 • Voorzitter personeelsfonds provincie Groningen

Foto's

Contact