Provinciaal bouwheerschap

Het Provinciaal bouwheerschap adviseert en werkt aan projecten op het gebied infrastructuur, bijvoorbeeld provinciale wegen, en energieprojecten, ruimtelijke plannen en het Programma Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en landschap (ERL). Een onderdeel van het werk zijn de zogenoemde 'maatwerkgesprekken' bij uitbreidingen in het buitengebied. Daarbij schuiven gemeente, provincie en een ruimtelijk adviseur bij de ondernemer aan tafel om de mogelijkheden van de uitbreiding in het landschap te bespreken. Verder organiseert het bouwheerschap ook bijeenkomsten en excursies.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Provinciaal bouwheerschap via Francien van Soest.
Als u van plan bent om de kwaliteit van het landschap en de bebouwing te onderzoeken of in beeld te brengen, dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Ruimtelijke kwaliteit. 

Telefoon: 050 - 316 43 89
E-mail: F.van.Soest@provinciegroningen.nl