Ambtelijke organisatie

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de provincie Groningen. Dit doet het provinciebestuur samen met zo'n 800 ambtenaren. Het grootste deel hiervan werkt in het provinciehuis. Een klein deel in de buitendienst. Zij werken bijvoorbeeld aan de weg of zorgen ervoor dat de bruggen en sluizen het goed doen.

Integriteit

Voor de provinciale ambtenaren is er op het punt van integriteit het nodige geregeld in onder meer de Ambtenarenwet. Ambtenaren leggen bij indiensttreding een ambtseed af. Daarin verklaart hij/zij op zuivere en integere wijze in de functie te zijn gekomen en zo ook in de toekomst zal handelen.

De gedragscode voor ambtenaren is bedoeld om houvast te bieden bij het bepalen van normen en waarden van onze organisatie. Vanzelfsprekend gelden deze gedragsregels ook voor personen die bij de provincie anders dan in dienstverband werkzaam zijn.

Jaarverslagen