Commissie rechtsbescherming

De Commissie rechtsbescherming is een door de provincie ingestelde onafhankelijke commissie die tot taak heeft de provinciale bestuursorganen te adviseren over te nemen besluiten op bezwaar, administratief beroep en klachten. De voorzitter en de leden werken niet bij of onder verantwoordelijkheid van de provincie.

Advies

De commissie adviseert Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de Commissaris van de Koning of de heffingsambtenaar. Wie de commissie adviseert, is afhankelijk van welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar is gericht. De commissie is als volgt samengesteld.

  • de heer mr. G. Knuttel, voorzitter; 
  • de heer mr. J.P. Wind, plv. voorzitter;
  • de heer mr. A.G. van Malenstein, plv. voorzitter;
  • de heer mr. R. Orie, plv. voorzitter;
  • mevrouw mr. dr. A. Schwartz;
  • mevrouw mr. G. Jansen;
  • mevrouw mr. E.R.M. Holtz-Russel; 
  • de heer mr. J.P. Roelfsema;
  • de heer mr. D. Meloni;
  • de heer mr. E. Krol.

Ondersteuning

De commissie wordt zowel administratief als inhoudelijk ondersteund door een secretariaat, dat bestaat uit een secretaris, een adjunct-secretaris en een administratief ondersteuner. Zij werken bij de provincie.

 

Heeft u vragen?


Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming.

E-mail: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl