Personalia

Geboortejaar: 1988
Beroep: Leerkracht primair onderwijs
Statenlid sinds 29 mei 2019

Statenfuncties

  • Fractielid GroenLinks
  • Commissievoorzitter
  • Lid Auditcommissie

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Leerkracht PO, SBO De Baldakijn te Stadskanaal (bezoldigd)
  • Medezeggenschapsraad (MR) lid personeelsgeleding, SBO De Baldakijn te Stadskanaal (onbezoldigd)
  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) lid personeelsgeleding, Scholengroep Perspectief te Stadskanaal (onbezoldigd)
  • Voorzitter Medezeggenschapsraad (MR), SBO de Baldakijn (onbezoldigd)
  • Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) scholengroep Perspectief (onbezoldigd)
  • Oprichter Oost Groninger Vrouwen (onbezoldigd)