Personalia

Geboortejaar: 1988
Beroep: Leerkracht primair onderwijs
Statenlid sinds 29 mei 2019

Statenfuncties

  • Fractielid GroenLinks

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Leerkracht PO, SBO De Baldakijn te Stadskanaal (bezoldigd)
  • Medezeggenschapsraad (MR) lid personeelsgeleding, SBO De Baldakijn te Stadskanaal (onbezoldigd)
  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) lid personeelsgeleding, Scholengroep Perspectief te Stadskanaal (onbezoldigd)