Personalia

Geboortejaar: 1988
Beroep: Leerkracht primair onderwijs
Statenlid sinds 29 mei 2019

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter GroenLinks
  • Commissievoorzitter

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Leerkracht PO, SBO De Baldakijn te Stadskanaal (bezoldigd)
  • Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) scholengroep Perspectief te Stadskanaal (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Oost Groninger Vrouwen Stemgerechtigde >25% (onbezoldigd)