Personalia

Geboortejaar: 1970
Beroep: Docent/Ondernemer
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfuncties

  • Statenlid BBB

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Docent BHS-Singelland te Gorredijk (bezoldigd)
  • Ondernemer ‘Stal Lucaswolde‘ Hooiweg 18 9825 TG Lucaswolde (bezoldigd)
  • Lid ledenraad Rabobank Noord West Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Mr Basisschool de Klimboom te Boerakker (onbezoldigd)