Personalia

Geboortejaar: 1975
Beroep: Teamleider Patiëntenlogistiek, UMCG, Radiotherapie
Statenlid sinds 16 december 2020

Statenfuncties

  • Fractielid D66 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Teamleider Patiëntenlogistiek, UMCG, Radiotherapie (bezoldigd)