Personalia

Geboortejaar: 1954
Beroep: -
Statenlid sinds 29 maart 2023

 Statenfuncties

  • Statenlid PvdA
  • Woordvoerder Wonen en Leefbaarheid
  • Woordvoerder Sport
  • Woordvoerder Economie en Werkgelegenheid
  • Lid van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Secretaris Lokaal FNV Groningen (onbezoldigd).